نمایش محتوا نمایش محتوا

اطلاعات تماس

 

شماره تلفن تماس: 4-63148120-021

  شماره نمابر: 63148706-021

 

 پست الکترونیکی: planning@airport.ir

 

 آدرس: تهران، فرودگاه مهرآباد، خیابان معراج، ساختمان مرکزی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، طبقه سوم شمالی، معاونت برنامه ریزی،نظارت و امور اقتصادی ، دفتر برنامه ریزی راهبردی و مدیریت عملکرد، گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی